Thursday, April 5, 2012

Apr 5 Waikiki Wedding - Simon & Isabelle

Rev. Chris officiates at Simon & Isabelle's wedding at Waikiki Beach.

1 comment: